ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Участие на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ботевград в European School Sport Day (ESSD) или иначе казано Европейски ден на спорта в училище , който има за цел да популяризира здравословния начин на живот, физическата активност и доброволчество в сферата на спорта, както в така и извън училище, като основна роля играе социалният елемент.

Една от главните идеи на проекта (освен включването на ученици в дейности свързани с физическата активност по време на ESSD), е да даде на всички европейски ученици чисто нови и развити идеи и методологии под формата на “наръчник”, който ще им помогне сами да организират събития със спортна насоченост.

Главната цел на това събитие е да насърчава физическата активност на международно ниво и да включва колкото се може повече ученици и младежи, училища и организации.
    Това е един своеобразен празник, който осигурява на училищата възможността да:

• установяват връзка с други европейски страни
• подобрят имиджа на физическото възпитание и спорта в училищата
• дарят радост и забавление на младежите чрез физически активности
• насърчават здравословен начин на живот
• подпомагат социалното включване и развиват социална компетентност у учениците