ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Европейска седмица за намаляване на отпадъците - 2015г.

Г- н Христо Петков - учител по биология и химия в ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград обясни на учениците как се прави компост или как да направим от отпадъците нещо полезно. Разказа им какво е компостиране и как протича този процес –разграждане, превръщане и узряване на материали от растителен произход. Децата с интерес слушаха как компостирането превръща отпадъците в полезен продукт - органична тор и  направиха собствен компост в училищния двор.Чрез правенето на собствен компост те заявиха,че подпомагат себе си и околна среда чрез  намаляването на количеството отпадъци, изпращани в депата.

Галерия снимки