ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Учениците от 6 а и 7 клас активно се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015.  Те почистиха площите около училището и засадиха дървета за които да се грижат. Дейностите в ЕСНО са насочени към увеличаване на информираността относно ефективността на ресурсите и кръгова икономика. Целта е да се промени поведението на учениците и eвропейските граждани по отношение на техните навици и модели на потребление и отношението им към отпадъците; да се насърчи намаляването на отпадъците, както и ремонт и повторно използване на отпадъци, сортиране и рециклиране на продукти, по-специално в страните, където сортиране и рециклирането като проценти са все още ниски.

Галерия снимки