ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Художествено изпълнение на Ботево стихотворение- училищен конкурс

На 27.02.2023г. се проведе заключителният етап за класиране на участниците в конкурса за художествено изпълнение на Ботево стихотворение, посветен на 175 години от рождението на поета революционер – училищно ниво.

            Комисия от преподаватели в четиричленен състав изслуша участниците и ги класира:

І място 1. Деян Христофоров Цеков от VІБ клас със стихотворението „На прощаване”

               2. Александър Йорданов Иванов от ІІІ А клас- „ Обесването на Васил Левски”

 

ІІ място  1. Диана Василева Василева- VІА клас -                              „ Хаджи Димитър”

                2. Паола – Симона Антонова Антонова ІІІ Б клас-           „Майце си”

 

ІІІ място  1. Александър Георгиев Цолов- VІІБ клас -                              „ Към брата си”

 

Според  регламента тези ученици ще участват в общинския конкурс на 23.03. 2023г. Пожелаваме им достойно и успешно представяне, много положителни емоции!

 

            Поздравления и за многобройните участници, които с ентусиазъм и желание се включиха в разучаването на Ботеви стихотворения, но не успяха да достигнат до финала.