ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Кръгла маса

 В изпълнение на  Годишния план на РУО – София област за учебната 2022-2023 година, на 05.04.2023 г. в  ПГТЕ ,,Хенри Форд“ беше проведена Областна Кръгла маса на тема: ,,Добри педагогически практики по приобщаващо образование във връзка с новата концепция ,,Приобщаване на деца и ученици със СОП в условията на групата и масовия клас“ . На кръглата маса бяха представени добрите практики на ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" от г-жа Даниела Николова и  г-жа Нина Дюлгерска.

Галерия снимки