ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

МОН ВРЪЧИ НАГРАДИТЕ „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И СТЕРЕОТИПИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛА”

В Министерството на образованието и науката в партньорство с фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ и Националната мрежа за децата бяха връчени наградите „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”. Специална грамота получи г-жа Даниела Николова - Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград, миналогодишен призьор, за това, че  продължава да работи за намаляване на агресията и насилието в училище усилено и през тази учебна година.

Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието и науката, поздрави директорите на училищата, спечелили приза, и им пожела все така всеотдайно да работят за осигуряване на здравословна и безопасна среда за децата и учениците. Той увери присъстващите, че желанието на министър Кунева е целенасочено да се работи за намаляване на насилието и агресията сред подрастващите, защото именно чрез толерантността към различието се оценява зрелостта на обществото.

За изграждането на сигурна и спокойна среда в училище, където децата да могат да учат и развиват спокойно своите таланти, независимо от различията, и за ползата от такива конкурси, създаващи добри практики, говори Елена Велинова, представител на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“.

Директорите на отличените училища благодариха на ръководството на Министерството на образованието и науката за помощта, която им оказва в ежедневната работа в посока изграждане на толерантни и готови на взаимопомощ ученици.