ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

На празник, като на празник!

На фона на музика – как звучи числото ПИ, учениците от V a  клас отбелязаха деня на Лудолфовото число с изработване на табло с интересни факти, представиха презентации и участваха в състезание по математика с четири отбора. Победител беше отбора на ПИ с капитан Радина Илиева.

Числото П

В математиката интересна е константа много лесна.

Всеки знае п числото е безкрайна десетична дроб.

 

Те е отношение забавно между дължина и диаметър.

Архимед я пръв открива, но дали е то така . . .

Александра Зидарова 

Галерия снимки