ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Образователен форум „Иновацията започва с теб“

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" участва  в образователен форум „Иновацията започва с теб“ в гр. Благоевград, на който бе представена иновативна практика и методи на преподаване на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Ботевград от  г-жа Геновева Йотова,  придружавана от г-жа Николова- Директор и г-жа Дюлгерска- Заместник-директор.  В презентацията те представиха и научените по проект Еразъм + дигитални инструменти, които  помагат за организацията, комуникацията и оценяването на учениците, като Microsoft Teams, Google Classroom, Quizlet, Kahoot , eTests в MS Forms, Liveworksheets app. и други. Събитието е по Националната програма „Иновации в действие“ на МОН, присъстваха представители на 23 училища от пет области на страната.

Галерия снимки