ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обучение от разстояние

В периода от 01.02.2024 г. до 07.02.2024 г., включително ще се организира обучение от разстояние  в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците във всички училища на територията на Софийска област.