ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обучение по програма “Едно училище за всички”

От 9 до 11 октомври 2015 г. в Долни Лозен Център за приобщаващо образование проведе обучение ” с учители от нашето училище и учители от партньорските училища по програма “Едно училище за всички” .

През втората година ЦПО надгражда работата върху педагогическите практики от първата година на програмата, като продължава работата с партньорските училища с останалите елементи за изграждане на приобщаваща среда в училище. Целите на обучението са участниците да се запознаят по-конкретно с всеки един от елементите на приобщаващото училище, както представителите на всяко училище да използват инструмента за самооценка по отношение на приобщаването, за да определят бъдещи приоритети на работата си.

Това е първото от три изнесени обучения през настоящата учебна година и резултатите от него ще определят до голяма степен развитието на подкрепящата програма на ЦПО за отделните училища.

Галерия снимки