ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Открита педагогическа практика

На 14.02.2017 г. от 14 ч. в ОУ“ Свети свети Кирил и Методий“ се проведе открита педагогическа практика от г-н Христо Петков, специалист по биология и химия. Темата на урока бе

“ Методи за разделяне на смеси“. На лабораторния урок присъстваха педагогически специалисти от училищата в общината и старши експерт Илонка Ценкова.

Галерия снимки