ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Победа в Общинския кръг на Националното състезание по БДП

 На 28.02.2023г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ботевград се проведе общински кръг на Националното състезание по БДП за I състезателна група ( ученици от V-VII клас ).

Целта на провеждането на състезанието е подпомагане на възпитанието и обучението на учениците за спазването на правила и  формирането на култура за безопасно поведение на пътя.

В състезанието участваха четири отбора от: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Ботевград, ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Трудовец и ОУ „Отец Паисий“ – с. Врачеш.

Общинският кръг на Национално състезание по БДП се проведе съгласно приетия регламент в две части: писмен тест и практически тест.

Писменият тест, съставен от общинската комисия по БДП, е с времетраене 25 минути  и съдържа 25 въпроса от изучавания в училище материал по БДП. Практическият тест е с времетраене до 15 минути и се изпълнява от двама състезатели от отбор, момче и момиче, без значение класа, в който се обучават. Той изисква преминаване с велосипед на десет елемента, определени по регламент на МОН. Класирането е отборно. Победител е отборът, събрал най – голям брой точки от писмения и практическия тест.

Отборът, класирал се на първо място, е този на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ботевград. Той ще вземе участие в Националното състезание по БДП – Областен кръг.

 

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки