ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ПОКАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По случай откриването на новата 2022/2023 учебна година

педагогическият екип на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Ботевград

най-учтиво Ви кани да присъствате на училищното тържество,

което ще се състои на 15.09.2022г. от 9:00 ч. в двора на училището.