ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Поредна престижна награда за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ботевград

Центърът за приобщаващо образование  на заключителното събитие за първия етап на проекта „Едно училище за всички“  награди ОУ “Кирил и Методий“ гр.Ботевград с почетен плакет  за вдъхновяващия пример и участието  си в създаването на първия български модел за приобщаваща училищна среда в България.  Наградата бе връчена на директора на училището - г-жа Даниела Николова лично от Ива Бонева - изпълнителен директор на ЦПО.

Програмата включваше  представяне на резултатите от двугодишната  работа на организацията с пет училища-партньори по програма „Едно училище за всички“. Гостите на събитието  имаха възможността да изгледат филма „Едно училище за всички“ на режисьора Ирена Даскалова, който разказва как приобщаването се случва на практика чрез личните истории на деца и съвместната работа на ЦПО с учители, директори, родители и специалисти.

Центърът за приобщаващо образование заедно с ОУ“Кирил и Методий“ гр.Ботевград   и още четири училища-партньори  с подкрепата на  Фондация „Америка за България“  успяха за първи път в български условия да структурират училищните процеси по начин, който отговаря на новата училищна  реалност и на очакванията  за промяна  в подкрепа на всяко дете.

 Моделът включва четири основни области на училищното развитие:

1. Училищно управление

2. Педагогически практики

3. Защитена среда в училище

4. Партньорство с родителите