ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Посещение на изложба в Исторически музей

Учениците от 5 А клас  ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград посетиха фотоизложба и изложба на реалистични макети на защитени и застрашени видове животни в България -  предоставени от екипът на Зелени Балкани. Фотоизложбата включваше 28 атрактивни кадри на красиви местообитания и видове. Другата изложба се състоеше от 9 макета в реални размери на защитени видове животни. Макетите бяха на ловен сокол, червеногуша гъска, брадат лешояд, белоглав лешояд, бутилконос делфин, морска свиня и малък корморан.

Галерия снимки