ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Erasmus+

 

ОУ " Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Ботевград  "  е одобрено  по проект „По-дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес“  по програма "Еразъм +" KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education. Продължителността  на проекта  е 13 месеца. Основна дейност е участие в структуриран курс на тема "eTests, eAssignments, eGames and other еGadgets for Innovative Teachers".  Проектът е планиран така, че участието да бъде през лятото, за да не пречи  отсъствието на преподаватели на учебния процес.

 Крайният резултат  ще бъде по-интерактивно и качествено онлайн обучение за учениците и използването на различни дигитални инструменти и подходи при присъственото обучение. Ще се променят начините на оценка и получаване на обратна връзка на знанията и постиженията на учениците. Учителите ще знаят как да създават различни е-тестове и е-приложения за обучението. Ще се повишат дигиталните им компетенции за работа в електронни платформи. Ще развият компетентностите си за създаването и използването в клас на дигитални образователни материали. Вследствие на това обучението ще стане по-ефективно. Ще се повиши мотивацията и на учителите, и на учениците. Училищната общност ще знае повече за ползите от програма Еразъм+ и eTwinning.