ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Седмица на четенето в VI клас

На 14.12. 2017 г. учениците от VIa и VIб класове в часовете по литература четоха, разказваха и коментираха разказа "Косачи" на ЕлинПелин.