ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Семейството – основен фактор за развитие на детската личност

През месец  октомври 2015 г.   се проведоха  тематични родителски срещи –„ Семейството – основен фактор за развитие на детската личност“. Участие взеха родителите, класните ръководители  на  I а и    II в клас  и педагогическият съветник  в  ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий"  .

Мероприятието е част от проекта  „Едно училище за всички“ .

Галерия снимки