ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ВАЖНО ! Първо класиране за прием в I клас за учебната 2024/2025 г.

Към 10.06.2024 г.  в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Ботевград няма свободни места за записване на ученици в 1 клас!