ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Запознаване с индивидуалната работа на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, математика и чужд език

Заповеди на началника за дейността № РД 10-407/ 27.06.2022 - Запознаване с индивидуалната работа на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, математика и чужд език

Да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение

Списък от Документи