ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Новини

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принцип...

Виж още

  От 7 до 13 ноември 2022 г. в начален етап се проведе Седмица на бащат...

Виж още

Учениците от 5 до 7 клас от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘ взеха участие в о...

Виж още

 Работейки по проекта „Аз съм здрав-бъди и ти” в продължение на няколко месе...

Виж още

Учениците от V A  ,VI Б    ,VII A клас записаха интервюта със своите бащ...

Виж още

Във връзка с чл.265 от ЗПУО и чл.11 от Правилника за създаването, устройство...

Виж още

Днес петокласниците заедно отбелязаха Деня на народните будители с първоклас...

Виж още

За десета година в Европа и за четвърта поредна година в ОУ“Св.св.Кирил и Ме...

Виж още

По инициатива на групите ЦОУД беше отбелязан Деня на народните будители с те...

Виж още

Днес, 24.10.2022 г. в ОУ,,Св.св. Кирил и Методий " се проведе планирано прак...

Виж още

На 20.10.2022 г.в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе благотворителен ба...

Виж още

Уважаеми родители, Във връзка с постъпило писмо от РЗИ-Софийска област,...

Виж още