ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Новини

Беседа с ученици от първи до 4-ти клас на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Ботевгра...

Виж още

В Националната седмица на четенето в училището бяха проведени редица меропри...

Виж още

Материали от РЗИ Софийска област-разработени от НЦОЗА, с които трябва да се...

Виж още

На 25 октомври в групите за целодневно обучение на Начален етап от ОУ “...

Виж още

ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” получи 30 комплекта за засаждане  по съвмес...

Виж още

С Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. е приета Национална...

Виж още

Списък на издателствата,  предоставили линк за достъп за ползване на „елек...

Виж още

    На 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката ...

Виж още

Ръководство за родители. Всеки родител е нужно да се регистрира преди да пол...

Виж още

2018 година ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ за четвъртата година, взе участие в ...

Виж още

Първи октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора. На този ден...

Виж още

Анкета за учители: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewT0XdVOi...

Виж още